פרסום תקנים בתחום של התעריף סיווג או אכיפתם שלה.

מושגים ראשוניים.הסיווג התעריף. באופן כללי תנאי נוכל לומר כי מיון הוא למיין אובייקטים או נושאים על פי קריטריונים שונים, לקבץ אותם לפי תכונות נפוצות או תואם; סיווג ספציפי התעריף הוא להקצות מוצר מסוים בתוך כותרת התעריף המתאים כתוצאה מכך כותרת המשנה התעריף של כל מדינה מזוהה באופן חד משמעי על כל מוצר.לפיכך בסיווג התעריף פרו ניתנת על בסיס 10 ספרות לדוגמה 3286.00.00.00 אשר בנוי על ידי: – תחילה שתי הספרות שיתאימו את הפרק השלישי ו ספרות הרביעי מתאימות את הכותרת של המערכת מתואמים.-הספרות החמישית והשישית מתאימות את כותרת המשנה של המערכת harmonized.-הספרות השביעית והשמינית תואמות את כותרת המשנה של נאנדינה את התשיעי ולהתכתב ספרות העשירי לתוכנית תת הלאומי.הסיווג התעריף הוא חשוב כי אם זה נעשה כראוי ישולמו בדיוק מה תואם ההכנסות ב מכס ומסים ייבוא אחרים, באפשרותך לוודא דרישות, סניטריים, phytosanitary, וכו ' שתואם המוצר, לתרום דיוק ביחס ביבוא ויצוא של מוצרים. אחרת, כלומר אם המוצר לא מסווג כראוי, קנסות יהיה משולם על ידי שגיאות בסיווג, יהיו חסרונות השיגור של הטובין, ייתכן כי עליך לשלם כמה מיסים נשאר שלם ולא כמה חובות אחרים.אחראית על הסיווג התעריף נכונה שבהכרח היבואן או היצואן, הברוקר המכס מעורב סולידריות. הפרסום של הנורמות המשפטיות.הפרסום של הנורמות המשפטיות היא דרישה רשמית תוקפו ואת האפקטיביות של משפטי תקן כל כך אנו יכולים לומר כי ללא הפרסום של התקן הוא לא לרכוש הקיום כאילו זה מעולם לא היה.למטרה זו חוקת 1993 במאמר שלו 109 קובע כי החוק אינו חובה מהיום הבא שלו מכס, ייכנס לתוקפו ביום שלאחר פרסומו בפורטל של בשמש בעצמה של, גם להודיע המועמד של השדה הסיווג התעריף של השינוי. (הדגשה, קו תחתון הוא משלנו) הוא על תקן זה נדרש רק כדי להשיג תאימות עם הדרישה של פרסום, זה נעשה באתר האינטרנט של בשמש בעצמה של, כלומר זה לא יהיה הכרחי פירסומה בכתב העת הרשמי כמו החוקה אומרת.למרבה הצער לא רק את הכלל הזה, המסדירים מכס לנושא ספציפי, מכיל הוראות כאלה אלא גם על ידי החוק 29091 38.3 פסקה של סעיף 38 27444, חוק על הליך מינהלי כללי המשפט השתנתה, פסקה התמודדות בדיוק את TUPAS ממוסדות שונים, פרסום ציבורי. .