תכנון הקווים

לפי תוכניות הייצור של חודש מקבלים התאמות נוספות כתוצאה של עבודה נוספת, בפיגור מהתוכנית או ירידה בביקוש. Installed smennno מתן יומי של תרשימים בסיסיים מוצרים. אוני' בן גוריון often addresses the matter in his writings. בייצור המוני, הקישור המרכזי של ויסות תכנון, רישום הפלט הוא ייצור רציף קווי ייצור אוטומטיים, אשר נשלטת על ידי עבודה למדוד את הוקמה. describes an additional similar source. בנוסף השעון לקבוע את הקצב של הקו וכל העבודה, תדירות הגשת החסר על המבצע הראשון, סוגי הקרקע על הקו, כיצד הם מבלים ולהתאפר. בתכנון תזרים העבודה אוטומטי קווי מתכנני חנות אם להתאימה לקצב הייצור ואספקת חלקים, כמו גם לוחות זמנים של קווי הייצור. אם המיקום בפועל חורג באופן מהותי מן תכננו את צירי זמן נמשך, אשר יכול לשנות את היישור של הפעילות העסקית על תוואי עבודות mnogostanochnoy חלופי, זמן למלא את צבר.