מאגר רכב

הפקדה רכב אם כמות גבוהה של כסף נדרש לפתע, היא הנקודה הראשונה של איש הקשר של חנות החייל. לעתים קרובות, בגדים תכשיטים או האופנתיים הוא היה שם. מכונית ניתן היה, צריך להיות אלא לא מוכרת. מבחינה לוגית, ניתן להשיג כמות גבוהה יותר מאשר עם אובייקטים אחרים עם מכונית. רכב להפקיד 24 ניתן לא רק PKW’s, אלא גם אופנועים, ספורטאי, ואנים, מלאכה בילוי, zamindar העתיק של הכפר PKW’s. הפקדה רכב 24 הוא כעת במשך 20 שנה בתחום זה, ולכן הוא מסוגל לקבוע את הטוב ביותר לתת ערך עבור כל צרכן.

מי מחליט זה zamindar הכפר במכוניתו לעזוב, יכול להסתכל קדימה לתהליך פשוט מאוד. רכב החברה להפקיד 24 מקומות באין ערך (בניגוד לחברות רבות אחרות) אם לקוח פוטנציאלי של Schufa יש ערך. הקריטריון היחיד עבור צירוף רכב, הוא הערך של פיקדון אוטומטית. לאחר ללקוח פוטנציאלי בעת ההפקדה רכב 24 דיווח באמצעות הטלפון, ניתן “Autopfand מומחים 24? בדיוק לקבוע את הערך הנוכחי של המכונית. כדי לקבוע את הערך של החברה צריך רק מידע אודות המודל של הרכב ואת התנאי. יש כמות הלקוח להיות מרוצה, פעילות מורכבת. ההעברה הוא לעתים קרובות באותו היום. לאחר הרכב ומסמכים (אישור הרשמה) וזר'ייר, הוא להכין את הסכם האשראי של התחייבויות.

החוזה הוא שלושה חודשים. יש בו צורך, הסכם האשראי של התחייבויות ניתן להרחיב מכאן ואילך עבור נוספות שלושה חודשים. כאשר מכונית צירוף הנמען של משכנתא אפשר לשלם החוצה בסביבות 50 אחוזים של הערך הנוכחי של רכב בצורה של הלוואה. הלקוח של שיעורי ריבית נמוכים מאוד להביט קדימה התחייבויות רכב 24. כך, החברה דורשת רק 1% ריבית (ההלוואה) כל חודש 3% בדמי טיפול. מי צריך מידע נוסף על הנושא של “Autopfand”, עליך לבקר בדף הבית של התחייבויות רכב 24. בדף זה, כל אדם מעוניין מקבל יותר מידע על צירוף רכב.